ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ລຸ້ນທີ 1 (2010-2011)

   1. Mr Anavong Sivoravong                          

   2. Ms Chanthasone Thepyothin                  

   3. Mr Khamphet Silavong                          

   4. Ms Phetmalaphone Vongchan               

   5. Mr Paseuth Sisouvanh                         

   6. Mr Sengchan Homsavath                     

   7. Ms Souksavath Phongphichit

   8. Mr Sinthavixay Vorlalath

   9. Ms Alounnivanh Souliyosak

  10. Mr Yinxay Douangphachan

  11. Mr Panyasavay Ratthasena

  12. Ms Vilayphone Xayasane

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ລຸ້ນທີ 2 (2011-2012)

   1. Mr Phouxom Soulamany                                 

   2. Mr Khamsing Sayphouvong                           

   3. Phra Sisouk Saleumkhoun                             

   4. Ms Vanpheng Chittalath                               

   5. Mr Youtthana Douangphachanh                    

   6. Ms Viphada Dejvongsa                                  

   7. Mr Bounpheng Vongchandeng                      

   8. Ms Vingkham Vongdeuane

   9. Ms Souphaphone Sivixay

 10. Ms Phetdavone Phoutthavong

 11. Mr Vilaphong Sinousith

 12. Ms Latdavanh Manivanh

 13. Ms Oudone Boulommavong

 14. Mr Anoukone Southammavong

 15. Ms Soumixay Insixiangmai

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ລຸ້ນທີ 3 (2012-2013)

1. Ms. Bouathiem DOYSIPASEUTH

2. Ms. Laddaphone PHANOUVONG

3. Ms. Monedala BOUNNALATH

4. Ms. Alisa PHOUNSALITH

5. Ms. Dalouny RATTANA

6. Ms. Bouaphanh SISAVATH

7. Ms. Kongkeo SIHALATH

8. Ms. Paphavana LUNGKHOD

9. Mr. Phonepasith PHENGVILAY

10. Mr. Bounlak XAYOUDOM

11. Mr. Sonesavanh SORPHAPMIXAY

12. Mr. Chanhthaly VONGPHOUTHONE

13. Ms. Khemphone PHUTTHAPHANH

14. Ms. Khamsouk VANNABOUATHONG

15. Ms. Phutthanome HANPASITH

16. Mr. Souknilune PHOUYSANGIEM

17. Mr. Siphaivanh PHOMMASONE

18. Mr. Maitee INTHAVICHIT

19. Mr. Soulaxay SISOMBATH

20. Ms. Khamla THIDAVANH

21. Ms. Phaimaly VONGSALY

22. Mr. Sayvisouk BOUNMIXAI

23. Mr. Vanxay SINEBANDITH

24. Ms. Dalaphone CHANSOMPHOU

25. Mr. Xomphou PHOMMANILA

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ລຸ້ນທີ 4 (2013-2014)

1. Ms. Phonethip BANOUVONG

2. Mr. Khonsavan SOUKKHASEUM

3. Mr. Singxaysana RATTANA

4. Ms. Southamma DOUANGCHANHOME

5. Ms. Khamphone KHAMMOUNGKHOUN

6. Ms. Pavina KOUNNAVONG

7. Ms. Ammone SOUTALAK

8. Ms. Sommano PHOMMACHANH

9. Mr. Youlananh BOUNTHAM

10. Ms. Somvang VANNALATH

11. Mr. Sengaloun PHENGVONG

12. Ms. Vanida PHILAVANH

13. Mr. Kovith ANULUCK

14. Ms. Phetsamay PHILAVANH

15. Ms. Phitsamai KHAMMANIVONG

16. Ms. Vilayphone VONGKHAMSONE

17. Mr. Saisoubanh SILAPASEUTH

18. Mr. Phetkhamthone PHONEVANHTHA

19. Mr. Samlarn BOUNTHAVONG