ອາຄານຮຽນ ທີ່ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ (Comcenter College's building)

 

ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ , ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກເອກະຊົນ ແຫ່ງທໍາອິດ ຂອງ ລາວ, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

Comcenter College is the first private higher education institution in Laos, located in Khouvieng Boulevard, Nongchanh village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ (Contact us):

- ໂທລະສັບ (Phone) : (856) 021 216532, 213548

- ອີເມວ (E-mail): comcentercollege@yahoo.com

- ເວບໄຊທ໌ (Website): www.comcenterblog.com

- ເຟຊບຸກຄ໌ (Facebook): www.facebook.com/comcentervientiane

 

 

 

 

 

 

ດຣ. ໄຊຍົນ ຄໍາມະວົງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ເຈົ້າຂອງ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ, ຫົວໜ້າ ຄະນະຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ, ອະດີດປະທານສະມາຄົມ ການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

Dr. Xaynhonh Khammavong, Director and owner of Comcenter College, and former President of Private Education Association in Lao PDR.